Psikiyatrist Uzm.Dr.Suat Can

  • Dehab (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)
  • 0909
inErgenlik Dönemi Sorunları this entry has Yorum yapılmamış by Atillakulac

DEHB belirtileri dikkatsizlik ve/veya hiperaktivite ve tepkiselliği kapsar. Bu özellikleri her çocuk şu veya bu şekilde sergiler. Fakat DEHB teşhisi koymak için, belirtilerinin en az altı ay sürmüş olması ve bireyin okul ve bireysel hayatını engelleyecek kadar şiddetli ve yaş dönemi özelliği ile açılanamayacak biçimde olması gerekmektedir.

DEHB sıklıkla çocuklarda ve gençlerde görülür. bununla birlikte erişkinlik döneminde de görülebilir. Erişkinlerde belirtiler biraz farklı olabilmektedir. Örneğin, hiperaktivite erişkinde tez canlılık biçiminde sergilenebilir. Ayrıca, bu tip erişkinlerin kişiler arası ilişkilerde ve işte sürekli biçimde problem yaşadığı görülür.

DEHB tedavisini genel bakış

DEHB tedavisi dikkatsizlik, hiperaktivite ve impulsivite dahil olmak üzere DEHB belirtilerinin kontrol etmeye yardımcı olur. İstikrarlı tedaviyle kişi okulda, işte ve sosyal durumlarda yükümlülüklerini daha iyi yerine getirir.

DEHB tedavisi çok yönlüdür, DEHB ilaç tedavisi veya davranışsal modifikasyon terapisi veya her ikisini de içerir. DEHB tedavisi hem DEHB’li çocuğun veya adolesanın hem de ailenin ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

DEHB’li çocuklar ve adolesanlar için en etkili tedavi yaklaşımı multidisipliner yaklaşımdır. Bu yaklaşım, birbiriyle en iyi çalışan ve birbirini destekleyen çoklu unsurları içerir. DEHB tedavisinde kullanılan multidisipliner yaklaşımın unsurları şunlardır:

Teşhis ve tedavi hakkında hem ebeveynleri hem de çocuğu eğitmek
DEHB ilaç tedavisi
Davranış yönetimi terapisi
Okul öğretmeni katılımı
Okul danışmanı katılımı

Yasemin KULAÇ

Klinik Psikolog

Loading images...