Psikiyatrist Uzm.Dr.Suat Can

 • Ergenlikte Madde Kullanımı
 • 0909
inErgenlik Dönemi Sorunları this entry has Yorum yapılmamış by Atillakulac

Ergenlik sosyal ve biyolojik değişimlerin, duygusal dalgalanmaların yaşandığı, aile ve toplum ile çatışmaların belirginleştiği, arkadaşlıkların önem kazandığı çalkantılı bir dönemdir.

Kendi kimliklerini oluşturmak ve bağımsız birey oluşturmak için ergenler pek çok davranış ve tutum denerler. Bu onların sadece ebeveynlerinden bağımsız olmak için değil, aynı zamanda özerk birer birey, yani yetişkin, olmak için yaptıkları bir girişimdir.

Madde kullanımı da ergenlerin bu dönemde denedikleri davranışlardan biridir. Ergen için, madde kullanmak çoğu zaman özgürlüğün simgesidir.

Ergenlerde madde kullanımını tetikleyen gelişimsel faktörler ve davranışlar şunlardı;

1- Ebeveynlerinden bağımsız bir kimlik oluşturma çabası,

2- Alternatif tutumlar, yaşam tarzları ve davranışlar değiştirme,

3- Arkadaş grubunun tutum ve davranışlar üstündeki etkisinin artması,

4- Kendilerine yetişkin gibi davranılmasının istenmesi,

Madde Kullanmaya Başlama Nedenleri

“Madde kullanmayı denemek”

– Merak etmek

– Arkadaşları tarafından kabul görme isteği

– Sorunları ile başa çıkma düşüncesi

– Kendini kanıtlama fikri

– Kendini iyi hissetmek için

Madde kullanımı için risk etkenleri

 1. Arkadaş grubuna bağlı etkenler,
 2. Ebeveyne bağlı etkenler,
 3. Kişiye bağlı etkenler,
 4. Biyolojik etkenler,
 5. Toplumsal, kültürel, sosyal etkenler.

Arkadaş grubuna bağlı risk etkenleri:

 • Arkadaşlarının madde kullanması
 • Arkadaş grubunun madde kullanımı ile ilgili tutumları
 • Arkadaş grubuna bağlılık (yönelme)
 • Arkadaş grubunun madde kullanımı ya da tutumları ile ilgili algıları

Aileye ve ebeveynlere bağlı risk etkenleri şunlardır:

 • Aile büyüklerinden birinin madde kullanması,
 • Ebeveynlerin madde kullanımı ile ilgili tutum ve düşünceleri,
 • Ebeveynlerin madde kullanımı ve sapkın davranışlara gösterdiği hoş görü,
 • Ebeveyn-çocuk arasında yakınlık bağlılık olmaması,
 • Ebeveynlerin çocuğunun yaşamı ile ilgili olmaması,
 • Uygun olmayan disiplin yöntemleri /hiç disiplin olmaması,

Bireysel Etkenler

 • Erken çocukluk özellikleri (öfke, sinirli olma, erken davranım problemleri),
 • Okulda başarısızlık,
 • Erken yaşta madde kullanmaya başlamak,
 • Ergenlikte madde kullanmaya yönelik tutum ve inançlar

Bu konuda yaşadığınız bir sıkıntınız var ise lütfen sizde profesyonel bir destek alınız.

Loading images...