Psikiyatrist Uzm.Dr.Suat Can

  • Gelişimsel Değerlendirme
  • 0909
inÇocukluk Dönemi Sorunları this entry has Yorum yapılmamış by Atillakulac

Gelişimsel Değerlendirme, çocuğun gelişimsel değerlendirme ve tanılama süreci içinde, zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişim alanlarındaki özelliklerinin, uygun değerlendirme araçlarını kullanarak saptanması ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için güvenilir değerlendirmelerin yapılmasıdır.

Yapılan değerlendirmeler ile sadece sağlıklı bir çocuğun gelişimine kıyas, normalden sapmaların tanılanması ve tedavisi değil, aynı zamanda risk altındaki çocukları erken dönemde tanıyıp, müdahale etmek de mümkün olabilmektedir.

Söz konusu değerlendirmeler ile çocuğun psikoterapi ihtiyacının olup olmadığı belirlenir, gerekli yönlendirmeler yapılır ve psikoterapi ihtiyacı durumunda ise yapılacak psikoterapi yapılandırılır.

Diğer yandan bu değerlendirmeler eğitim-öğretim kurumlarında, öğrencilerin tanınması, bireysel ve yapısal özelliklerinin bilinerek özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin belirlenmesi, ona özgü eğitim-öğretim programların oluşturulması ve uygun, öğrenci grubu içinde yer almasının gibi işlemlerde de kullanılabilmektedir.

Loading images...