Psikiyatrist Uzm.Dr.Suat Can

Psikiyatri Uzmanı Kimdir?

Psikiyatri uzmanları, başka bir söylemle ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 6 yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünü kazanmış ve asistanlık hayatını başarı ile tamamlamış, psikiyatri alanında özgün bir konuda araştırma yaparak uzmanlık tezini hazırlamış, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 5 kişiden oluşan jüri önünde uygulamalı olarak yapılan değerlendirmeden başarı ile geçerek alanında Uzman Hekim olmayı hak etmiş uzman doktor kişilerdir. Bir başka deyişle, psikiyatri uzmanı, iç hastalıkları uzmanı gibi, genel cerrahi uzmanı gibi tıp alanını ruh sağlığı bölümünde uzmanlaşmış bir hekimdir.

Psikiyatri uzmanı, hekim olmasından dolayı ruh sağlığı alanındaki en yetkin ve kapsamlı eğitime sahiptir. Psikiyatri uzmanı, danışanın psikiyatrik muayene ve değerlendirmesini yaptıktan sonra, var ise hastalığı ile ilgili tanı koyar, mevcut hastalığa en uygun tedavi yöntem ve yöntemlerini belirler. Gereken durumlarda danışana farmakoterapi (ilaç tedavisi) düzenleyip takibini sağlar.

Genel kanaatin aksine psikiyatri uzmanı, sadece ilaç ile tedavi yapan bir kişi değildir. Farmakoterapinin yanında bilimsel olarak etkinliği ispat edilmiş; psikanalitik psikoterapi, bilişsel davranışçı psikoterapi, destekleyici psikoterapi, cinsel işlev bozukluğu psikoterapisi, alkol ve madde bağımlılığı psikoterapisi, evlilik ve aile psikoterapisi gibi psikoterapi yöntemlerini de uygulayabilme yetisine sahiptir. Ayrıca EMDR, EFT, nefes ve gevşeme teknikleri, yaratıcı imgeleme teknikleri, imgesel görüntü yaşantısı (katatimik görüntü yaşantısı), psikodrama gibi teropötik etkinliği olan teknikleri de kullanabilen kişidir. Psikiyatri uzmanlığı, hekim olması nedeniyle ruh sağlığı ve hastalıkları alanında çocuk, ergen, yetişkin ya da yaşlı danışanını tek başına muayene ve gerekirse tedavi etme yetkisine sahip yegane meslek alanıdır.

Ruh sağlığınız da diğer tıp alanlarında olduğu gibi ne olduğu, kim olduğu, eğitiminin hangi yeterlilikte olduğu belli olmayan ve hekim olma sıfatından uzak kişi ya da kurumlara emanet edilemeyecek kadar değerlidir. Lütfen, kendinizin ya da çok sevdiğiniz yakınlarınızın ruh sağlığı gibi hassas bir alanda örselenmemesi için, yardım alacağınız kişi ya da kurumların yetkinlik derecelerini araştırmak ve öğrenmek için gereken hassasiyeti gösteriniz.

Saygılarımızla.

LARA PSİKİYATRİ, PSİKOTERAPİ ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Loading images...